• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Wytyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu

Geomat to pracowania geodezyjna, która oferuje swoim Klientom tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu kieleckiego (Kielc) i ostrowieckiego (Ostrowca Świętokrzyskiego).

Czym jest tyczenie budynku?

Jedną z faz procesu budowlanego jest wytyczenie terenu, na którym ma stanąć planowana inwestycja. Polega ono na przeniesieniu elementów i głównych oś granic, z wcześniej przygotowanego planu zagospodarowania działki, na miejsce budowy. Jest to niezbędne dla wykonawcy budowlanego, który będzie mógł zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie, rozpocząć jej realizację.

Jak ulokować budynek zgodnie z planem?

Aby odpowiednio ulokować budynek trzeba przede wszystkim kierować się przepisami prawa. Zostało to opisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., które dokładnie reguluje odległości od granic działki jakie powinny być zachowane przed rozpoczęciem budowy. Ważne jest aby zwrócić uwagę czy planowana inwestycja nie znajduje się w miejscu zagrażającym życiu bądź zdrowiu mieszkańców. Za takie możemy uznać między innymi tereny zalewowe czy osuwiska. Nie mniej istotne dla komfortu domowników jest usytuowanie budynku względem stron świata. Strona południowa jest cieplejsza i bardziej nasłoneczniona niż północna dlatego należy przeznaczyć ją na pomieszczenia, w których będzie urządzona strefa relaksu( głównie salon, jadalnia). Szczególną uwagę trzeba zwrócić na warunki terenu gdzie odbędą się prace budowlane. Powinno się zbadać glebę pod kątem jej nośności, poziomu jak i rodzaju. Jakość życia zdecydowanie podniesie dobra organizacja ogrodu, w skład którego wchodzi wszelkiego rodzaju roślinność czy też taras. Odpowiednie ulokowanie drzew i krzewów o różnej wielkości, w połączeniu z miejscem przeznaczonym na budynek, gwarantuje satysfakcjonujący poziom prywatności względem potencjalnych sąsiadów.

Kto i kiedy przeprowadza tyczenie budynku?

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę, inwestor zleca pracę posiadającemu odpowiednie kompetencje geodecie. Zaleca się żeby była to ta sama osoba, która odpowiadała za sporządzenie mapy do celów projektowych. Dobrze zorganizowany i znający już projekt geodeta, będzie mógł znacznie szybciej przystąpić do działania na wyznaczonym terenie.

Jak przebiega geodezyjne wytyczenie budynku?

Geodeta rozpoczyna swoje działania od kontrolnego pomiaru granic działki. Następnie przechodzi do sporządzenia opracowania geodezyjnego jedną z wybranych przez siebie metod. Do najpopularniejszych należy metoda ław drutowych oraz kołowa. W kolejnym etapie dokładnie wyznacza punkty projektowanego budynku, głównie jego osi i narożników, zachowując przy tym odpowiednią odległość od granic działki. Po naniesieniu pomiarów na szkic, geodeta może przystąpić do wyznaczenia wysokości budynku , którą także musi udokumentować. Tak sporządzony szkic przekazuje kierownikowi budowy, formalnie dając mu pozwolenie do rozpoczęcia pracy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje wytyczenie budynku?

Cena jest zależna od wielkości planowanej inwestycji oraz poziomu jej skomplikowania.

Ile trwa wytyczanie budynku?

Czas realizacji również jest uzależniony od poziomu skomplikowania budowli.

Ile kosztuje wytyczenie sieci uzbrojenia terenu?

Koszt uwarunkowany jest długością sieci.

Ile trwa wytyczanie sieci uzbrojenia terenu?

Uzależniony jest od długości sieci.