• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Podział nieruchomości / działki

Pracownia geodezyjna Geomat działająca na terenie Kielc, jak i całego powiatu kieleckiego oferuje usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, działek.

Na czym polega podział nieruchomości / działki?

Proces ten polega na wyznaczeniu, wewnątrz granic działki, dwóch lub więcej mniejszych części wchodzących w jej skład, bez zmiany właściciela. Podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym. Odbywa się zgodnie z założeniami, obowiązującego na danym terenie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź opierając się przepisami z art. 94 i art 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niezbędne kroki jakie należy wykonać do podziału działki / nieruchomości

Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego bądź z urzędu. Pierwszym krokiem jaki trzeba podjąć jest złożenie ww. wniosku o podział nieruchomości, wraz z odpowiednimi dokumentami, do właściwego dla danej lokalizacji urzędu miasta lub gminy.

Następnie wójt, burmistrz bądź prezydent miasta po dokładnej analizie wniosku, wydaje postanowienie o zgodności proponowanego podziału nieruchomości w oparciu o ustalenia planu miejscowego.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, geodeta powinien zgłosić rozpoczęcie prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W kolejnym etapie może już formalnie przystąpić do sporządzenia mapy z projektem podziału działki.

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję, która zatwierdza podział działki. Jest ona ostateczna i upoważnia geodetę do znaczenia na terenie nowych punktów dzielących nieruchomość na ustaloną ilość części. Wykonując czynności w terenie geodeta sporządza operat.

Gotowe opracowanie wraz z dokumentami trafia ponownie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zatwierdzeniu podziału można wprowadzić zmiany do księgi wieczystej nieruchomości. W tym celu, właściciel działki zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego dokumentu w, odpowiednim dla danej lokalizacji, Sądzie Rejonowym. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje podział nieruchomości / działki?

Koszty zależą od wielkości działki oraz tego na ile części miałaby zostać podzielona.

Ile trwa podział nieruchomość / działki?

W dużej mierze zależy to od szybkości działania urzędów, w których rozpatrywane są wnioski. Wliczając w to czynności geodezyjne czas oczekiwania na decyzję wynosi od 2 miesięcy, nawet do roku.

Kiedy nie można podzielić działki?

Podział nieruchomości na mniejsze części uwarunkowany jest przepisami prawa. Właściciel nie uzyska pozwolenia na jej podział jeżeli nowa działka nie będzie miała dostępu do drogi publicznej.