• Godziny otwarcia: Poniedziałek - Sobota 7.00 - 17.00

Mapa do celów projektowych

Pracownia geodezyjna Geomat działająca na terenie powiatu Kieleckiego oraz Ostrowieckiego realizuje mapy do celów projektowych.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Planując inwestycję, w której prawo wymaga pozwolenia na budowę, mapa do celów projektowych jest dokumentem niezbędnym i powinna być opracowana w pierwszej kolejności.  Za jej przygotowanie odpowiada posiadający odpowiednie kompetencje geodeta, tworząc ją na bazie kopii aktualnej mapy zasadniczej. Po uprzedniej konsultacji z projektantem, klient zleca geodecie wykonanie projektu. Zostało to szczegółowo uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku. Wszystkie pomiary oraz informacje zawarte w mapie muszą pokrywać się ze stanem faktycznym terenu, którego dotyczą. Dopiero tak przygotowany projekt można przekazać architektowi lub projektantowi. To na jego podstawie wykonywany jest szkic zagospodarowania działki.

Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Dobrze opracowana mapa powinna zawierać wszystkie dane dotyczące terenu znajdującego się w obrębie 30 metrów od planowanej inwestycji budowlanej. Po dokładnej  konsultacji ze zleceniodawcą, projektant, wskaże obiekty jakie muszą się w niej znaleźć. Są to między innymi:

  • ulice,
  • budynki,
  • grunty,
  • przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,

Ogólnie, jest to cały teren podziemny i nadziemny w granicach działki, który ma być poddany szczegółowej analizie.

Etapy realizacji mapy do celów projektowych

Wyróżniamy kilka etapów przygotowania mapy przez geodetę:

  • zleceniodawca udostępnia geodecie dane na temat działki, której dotyczy inwestycja( lokalizacja, nr działki),
  • zadaniem geodety jest zgłoszenie prac do odpowiedniego dla danej lokalizacji( w tym przypadku powiatu ostrowieckiego lub kieleckiego) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • po uzyskaniu dokumentów, geodeta może rozpocząć działania w terenie,  polegające na pomiarze działki,
  • następnie, sporządza operat geodezyjny i przekazuje go, wraz z dokumentacją, do odpowiedniego dla danego terenu (ostrowieckiego lub kieleckiego) Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej,
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej, po uprzedniej kontroli operatu,  przekazuje mapy do rąk geodety,
  • Ostatnim krokiem geodety jest doręczenie map zleceniodawcy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jaki jest czas oczekiwania na mapę do celów projektowych?

Czas oczekiwania na mapę w pracowni geodezyjnej GEOMAT w dużym stopniu zależy od obszerności jej treści.

Jaki jest koszt wykonania mapy do celów projektowych?

Cena usługi uzależniona jest od rodzaju zabudowy oraz ilości treści zawartej na mapie.

Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych?

Mapa jest ważna tak długo, dopóki nie zmienią się warunki w terenie, który obejmuje swoim zakresem. Każdorazowo, inwestor winien jest aktualizować mapę gdy to nastąpi.