Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199


Znajdziesz nas
w Google / TAGI:

geodeta kielce geodeta ostrowiec geodeta opatów geodeta starachowice geodeta nowa słupia geodeta bodzentyn geodeta skarżysko geodeta kazimierza geodeta jędrzejów geodeta włoszczowa

Wykonujemy:

 • geodeta kielce

  Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celów projektowych

  Mapa ta jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku, sieci zewnętrznych oraz zjazdu z działki na drogę publiczną i do zgłoszenia budowy przyłączy wody, kanalizacji i innych mediów.
 • geodeta ostrowiec

  Tyczenie obiektów

  Tyczenie jest jedną z podstawowych prac wykonywanych przez geodetów na samym początku budowy. Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie.
 • geodeta nowa słupia

  Inwentaryzacje obiektów

  Inwentaryzacja geodezyjna to zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i naniesie je na mapę zasadniczą.
 • geodeta starachowice

  Mapy do celów prawnych

  Mapy te przedstawiają granice nieruchomości, wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.
 • geodeta bodzentyn

  Podziały

  Podział prawny polega na przeniesieniu prawa własności wydzielonej części nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz innej osoby.
 • geodeta opatów

  Wyrysy

  Wyrys z ewidencji gruntów jest kopią mapy znajdującej się w tzw. operacie ewidencyjnym.
 • geodeta skarżysko

  Wznowienie granic (z wezwaniem i protokołem)

  W przypadku gdy dla przedmiotowej nieruchomości nie ma ustalonego stanu prawnego granic, istnieje możliwość wyznaczenia przebiegu granic działek ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów.
 • tani geodeta

  Geodezyjne opracowanie projektu

  Plan realizacyjny sporządzony w formie mapy jest głównym źródłem informacji dla pomiarów realizacyjnych.
 • dobry geodeta

  Geodezyjna obsługa inwestycji

  W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może korzystać z pomocy geodety począwszy od zakupu działki aż po przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania.
 • geodeta kielce

  Czynności nietypowe

  Wszelkiego rodzaju inne pomiary geodezyjne (w tym pomiar objętości mas ziemnych, pomiar powierzchni użytkowej nieruchomości lokalowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, użytkowych).