Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
geodeta kielce
Geodezyjna obsługa inwestycji
Prace geodezyjne związane są z projektowaniem i wykonywaniem pomiarów, obliczeń, przetwarzaniem dokumentacji geodezyjnej w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb inwestora zamawiającego usługę geodety. W trakcie procesu inwestycyjnego inwestor może korzystać z pomocy geodety począwszy od zakupu działki aż po przyjęcie wybudowanego obiektu do użytkowania.

W momencie zakupu działki geodeta usprawni transakcję poprzez:
- odnalezienie mapy podziałowej w przypadku zakupu działki, która była częścią większej działki pierwotnej (jeżeli planujemy zakup większej działki w celu jej podziału na mniejsze części i odsprzedaży, geodeta sporządzi niezbędną dokumentację podziałową),
- przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zmiany klasyfikacji gruntów, w przypadku planowanej budowy na działce rolnej lub leśnej,
- przygotowanie dokumentów wymaganych przez notariusza przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży nieruchomości – odpis i wyrys z mapy ewidencyjnej,
- opracowanie mapy do założenia księgi wieczystej nieruchomości.

W trakcie budowy geodeta wykonuje szereg czynności:
- opracowania map do celów projektowych,
- przygotowanie dokumentacji w celu uzgodnienia projektu przyłączy w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP),
- tyczenia osi budynków, przebiegu przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych oraz gazociągów,
- pomiary montażowe, przemieszczeń i odkształceń budynku,
- wykonanie mapy inwentaryzacyjnej po zakończeniu budowy, niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku wydawanej przez inspektora nadzoru budowlanego.

Świadczymy obsługę zarówno domów jednorodzinnych jak również dużych inwestycji deweloperskich.


geodeta kielce