Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199

geodeta kielce
Wznowienie granic (z wezwaniem i protokołem)
W przypadku gdy dla przedmiotowej nieruchomości nie ma ustalonego stanu prawnego granic, istnieje możliwość wyznaczenia przebiegu granic działek ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Co zrobić gdy właściciel bądź inwestor, który nosi się z zamiarem zmiany zagospodarowania terenu nie zna dokładnego przebiegu granicy swojej nieruchomości? Gdzie posadowić dom, budynek gospodarczy aby spełnić wymogi prawa budowlanego? W którym miejscu wybudować ogrodzenie, aby być pewnym, że faktycznie wyznacza ono granicę władania?

Zdarza się, że znaki graniczne, które od zawsze wyznaczały zasięg Twojego prawa własności są trudne do zlokalizowania w terenie, a nawet ulegają zniszczeniu. Ponadto, w przypadku nowo zakupionej działki gruntu, której stan prawny został określony w trakcie badania księgi wieczystej, nie wiemy dokładnie gdzie kończy się, a gdzie zaczyna granica naszej nieruchomości (w księdze wieczystej brak jest wskazania przebiegu granicy).

W czasach w których nieruchomości stanowią ekonomiczne dobro rzadkie, a dzięki temu charakteryzują się szczególnie dużą wartością, bazowanie na wskazaniach ojców, dziadków czy wiekowych sąsiadów, którzy od lat zamieszkują daną posesję, będzie obarczone niedokładnością określenia przebiegu granicy i niejednokrotnie doprowadzi do niejasności i sporów. W takich okolicznościach niewątpliwą korzyść przyniesie Ci geodeta, w postaci usługi wznowienia przebiegu granicy ustalonej według stanu prawnego nieruchomości.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które w przeszłości zostały ustalone według stanu prawnego nieruchomości, mogą zostać wznowione przez geodetę bez przeprowadzenia, bardzo często kłopotliwego postępowania rozgraniczeniowego. Procedura wznowienia będzie wówczas oparta na wiarygodnej dokumentacji, która znajduje się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Warunkiem koniecznym wykorzystania wspomnianych materiałów będzie możliwość uzyskania pożądanej dokładności wyniku, jakim jest prawidłowy przebieg granicy nieruchomości.


geodeta kielce