Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199

geodeta kielce
Mapa do celów prawnych.
Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, przedstawiające granice nieruchomości (istniejące i ewentualnie projektowane), wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.

Wykonamy dla Ciebie mapy do celów prawnych i sądowych:
- mapy do zasiedzenia, w granicach użytkowania,
- do działu spadku, z projektem podziału,
- do roszczeń o zwrot nieruchomości,
- do roszczeń o złożenie oświadczenia woli,
- mapy terenów zajętych pod garaże i pawilony usługowe,
- wybudowane ze środków własnych,
-inne mapy niezbędne w przeprowadzaniu czynności prawnych

Mapy do celów sądowych są to mapy wykonywane na potrzeby postępowania sądowego przed sądami cywilnymi. Mapy do celów sądowych wykonuje się do konkretnej sprawy. Najczęściej sporządza się mapy do spraw o zasiedzenie, lub do spraw o zniesienie współwłasności (mapa z projektem podziału).


geodeta kielce