Kontakt:

mgr. inż Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199

geodeta kielce
Tyczenie obiektów
Tyczenie jest wykonywanych na samym początku budowy. Ma ono za zadanie wskazać położenie obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do położenia innych obiektów. Oznacza to, że jeżeli kupiłeś działkę i zamierzasz wybudować na niej jakikolwiek obiekt, którego budowę zgodnie z literą prawa musi poprzedzać uzyskanie zgody na budowę wydane przez uprawnione organy, powinieneś zgłosić się do geodety. Zanim jednakże do tego przystąpisz powinieneś posiadać projekt obiektu, który zamierzasz wybudować.

Nasza firma przygotuje specjalistyczne opracowanie projektu oraz materiały, które niezbędne będą do przeprowadzenia zamierzonej pracy. Po etapie przygotowań geodeta przeprowadzi pomiary w terenie (np.wytyczenie na "palikach" budynku z przezuczeniem osi na łaty), natomiast po wykonaniu prac przekaże on szkic tyczenia jako dowód jego realizacji wykonawcy i dokona wpisu do dziennika budowy. Czas od momentu otrzymania zlecenia do jego zakończenia może się wahać w zależności od skomplikowania konstrukcyjnego danego obiektu budowlanego. Stąd przy zlecaniu wykonania tyczenia należy indywidualnie uzgodnić z geodetą termin ukończenia prac.

W jaki sposób odbywa się tyczenie?
Jak już wspomniano tyczenie jest pracą wykonywaną przez uprawnionego do tego geodetę i polega na wyniesieniu na grunt założeń projektu budowlanego. Podlegają mu z reguły główne punkty osiowe budowli, a dokładność omawianego pomiary geodezyjnego z reguły nie jest mniejsza niż 10 cm.
Tyczenie budynków opiera się z zasady na wytyczeniu jego głównych osi konstrukcyjnych. Nasza firma dokonuje też w cenie tyczenia przerzucenie osi budynku na ławy. Zdarza się, że tyczy się także nieprzekraczalne linie zabudowy. Jednakże w przypadku obiektów liniowych (np. drogi, wodociągu, kanału, linii kolejowej, wału przeciwpowodziowego, kanalizacji kablowej) tyczeniu poddane są punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe tyczonego obiektu.


geodeta kielce