Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
geodeta kielce
Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celów projektowych
Jest potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę budynku, sieci zewnętrznych oraz zjazdu z działki na drogę publiczną i do zgłoszenia budowy przyłączy wody, kanalizacji i innych mediów. Przez mapę sytuacyjno – wysokościową należy rozumieć mapę uwzględniającą wyniki pomiarów sytuacyjnych (w poziomie) i wysokościowych (w pionie). Wymogi te spełnia większość map, także mapa zasadnicza.

Mapę sytuacyjno – wysokościową (w skali 1: 500) może wykonać tylko uprawniony geodeta. Korzysta on z map znajdujących się w zasobach Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędach Miasta lub Gminy. Następnie sprawdza w terenie czy nie ma nowych obiektów i infrastruktury technicznej, czyli aktualizuje mapę i oddaje do Ośrodka gdzie mapa otrzymuje klauzulę (pieczątkę) z datą i informacją: „niniejsza mapa może służyć do celów projektowych”. Mapa sytuacyjno – wysokościowa jest ważna dwa lata od daty znajdującej się na klauzuli.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa nie jest potrzebna do:
- wniosku o wydanie „wuzetki” (warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) w przypadku budynków,
- wniosku o wydanie „uli” (ustalenia lokalizacji inwestycji) w przypadku sieci zewnętrznych,
- wniosku o uzyskanie informacji o możliwości podłączenia projektowanego budynku do istniejących sieci zewnętrznych.
Do tych celów wystarczy mapa (w skali 1: 500 lub 1: 1000), uzyskana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Urzędzie Miasta, od ręki i za niewielką opłatą. Na mapie tej jest informacja: „niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych”.


geodeta kielce