Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
Co to jest certyfikat energetyczny?
Certyfikat energetyczny (inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej) jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa ilość energii:
- na potrzeby ogrzewania,
- przygotowania ciepłej wody,
- wentylacji i klimatyzacji,
- a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z ustawy Prawo Budowlane i dotyczy wszystkich nowo wybudowanych obiektów.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.


geodeta kielce