Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
geodeta kielce
Co to jest wytyczenie geodezyjne budynku lub obiektu budowlanego?
Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne), podlegają procedurom, zwanym wytyczeniem.

Wytyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz w miarę potrzeby wskazanie wysokości poziomu podłogi parteru.

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy.


geodeta kielce