Kontakt:

mgr inż. Marcin Koprowski
tel.: 500 502 482
e-mail: geomat@onet.eu


Adres:

GEOMAT Pracownia Geodezyjna
Marcin Koprowski
ul.Waryńskiego 5/31
27-400 Ostrowiec Św.
NIP:6612183199
geodeta kielce
Co to jest uzgodnienie projektu w ZUD?
Wszystkie urządzenia podziemne, takie jak przyłącza:
- elektroenergetyczne,
- wodociągowe,
- kanalizacyjne,
- gazowe,
- cieplne i telekomunikacyjne,
przed ich wykonaniem musza być pozytywnie zaopiniowane w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (w skrócie ZUD).

Na postawie pozytywnej opinii ZUD urządzenia podziemne mogą zostać wytyczone w terenie
i wybudowane. Podstawą wykonania przez geodetę uzgodnienia projektu w ZUD jest aktualna, nie starsza niż 3 miesiące mapa do celów projektowych.


geodeta kielce